H07RN-F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ

20
0
H07RN-F H07RN-F : สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ H07RN – F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดย H07RN-F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ  เมื่อติดตั้งอยู่กับที่และมีการป้องกันสาย เช่น การติดตั้งแบบร้อยท่อ สามารถใช้กับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟได้ถึง 1000 V ในสายที่ตัวนำไฟฟ้ามีขนาดเท่ากัน จะรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า ประมาณ 20% ในสายหลายคอร์ ...
 • H07RN-F

  H07RN-F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ

  20
  0
  H07RN-F H07RN-F : สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ H07RN – F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดย H07RN-F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ  เมื่อติดตั้งอยู่กับที่และมีการป้องกันสาย เช่น การติดตั้งแบบร้อยท่อ สามารถใช้กับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟได้ถึง 1000 V ในสายที่ตัวนำไฟฟ้ามีขนาดเท่ากัน จะรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า ประมาณ 20% ในสายหลายคอร์ และ 25-47% สำหรับสายเดี่ยว ฉนวนยางทนต่อแรงทางกลและสภาพอากาศได้ดีกว่าฉนวนพีวีซี   โครงสร้าง ...
 • สายไฟคอนโทรล

  สายคอนโทรล YSLY-JZ

  13
  0
  สายคอนโทรล สายคอนโทรล YSLY-JZ  สายคอนโทรล YSLY-JZ  เป็นชื่อกลางของสายคอนโทรลรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันในยุโรป ลักษณะเหมือนที่เรียกสายไฟ VCT โครงสร้างของสาย YSLY-JZ ประกอบด้วย ตัวนำทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด Class 5 ความละเอียด/จำนวนเส้นฝอย เท่ากับ VCT เมื่อขนาดของตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน ฉนวนภายในทำจาก PVC เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข ฉนวนภายนอกทำจาก PVC มีสีเทา หรือ ดำ (สั่งผลิตพิเศษ) โดยรุ่นที่มีขายกันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดจะมีเป็นรุ่น YSLY-JZ และ YSLY-OZ ความแตกต่างของทั้งสองรุ่นคือ YSLY-JZ จะมีสายกราวด์ (สีเขียวคาดเหลือง) รวมอยู่ด้วย ...
 • สายไฟคอนโทรล

  สายคอนโทรล สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็ก

  17
  0
  สายไฟคอนโทรล Control Cable : สายคอนโทรล Control Cable : สายคอนโทรล สายไฟที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นสายแข็ง หรือสาย Power เช่น สาย THW, CV, NYY คือ สายไฟที่ตัวนำทำจากทองแดงแกนเดี่ยวหรือมีจำนวนเส้นฝอยน้อย ส่วน สายไฟคอนโทรล คือ สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์ ลักษณะของสายคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบตามความหลากหลายของสภาพหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง สิ่งที่ทำให้สายคอนโทรลแต่ละชนิดมีตวามแตกต่างกันหลักๆนั้น ก็คือ ชนิดของฉนวน การบิดและการตีเกลียว ชีลด์กันสัญญาณรบกวน ฉนวนภายนอก อีกทั้งยังมีองค์ประกอบปลีกย่อยอีกหลายส่วนซึ่งทำให้สายคอนโทรลมีความแตกต่างกัน เช่น การเคลือบดีบุกของตัวนำไฟฟ้า ความละเอียดของเส้นฝอยของตัวนำ ...
 • belden

  Belden เบลเด้น สายชีลด์สำหรับใช้ในสัญญาณ RS485 Cable, RS422 Cable โดยเฉพาะ

  22
  0
  Belden : เบลเด้น  สายชีลด์สำหรับใช้ในสัญญาณ RS485 Cable, RS422 Cable โดยเฉพาะ “Belden” เป็นบริษัทที่ผลิตสายคอนโทรลชั้นนำระดับโลก Belden ก่อตั้งเมื่อปี 1902 (พ.ศ. 2445) หรือมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งที่รัฐเซนต์หลุยส์มิสซูรี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นสาย Beldenที่ผลิตจึงอ้างอิงมาตราฐาน UL(Underwriters Laboratories) ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซึ่งจะมีขนาดของตัวนำไฟฟ้าเป็น AWG (American wire gauge) ที่มีขนาดของตัวนำแตกต่างจาก VDE หรือ มอก. ที่นิยมใช้ในประเทศไทย ...
Load More