ฝากขายบ้าน ที่ไหน ดี pantip

ฝากขายบ้าน ที่ไหน ดี pantip

ฝากขายบ้าน ที่ไหน ดี pantip ขั้นตอนรับจำนอง หรือ กระบวนการรับจำนอง เป็นขั้นตอน กรรมวิธีกู้ยืมเงินแบบเดียวกับการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ไฟแนนซ์ โดยข้อบังคับเปิดโอกาสให้คนทั่วๆไป นิติบุคคล สามารถ เป็น นักลงทุน หรือ นักลงทุน ซึ่งสามารถรับจำนองสร้างผลตอบแทนสูง รวมทั้ง ลดการเสี่ยง โดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินได้ขั้นตอนรับจำนำ หรือ การรับจำนอง เป็นอุปกรณ์หลักที่การผลิตรายได้ของสถาบันการเงิน ธนาคาร ไฟแนนซ์ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ ดังเช่น บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกการขาย หรือ สังหาริมทรัพย์ ดังเช่นว่า รถยนต์ เครื่องจักร เป็นหลักทรัพย์สมบัติค้ำประกัน ธนาคารจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอก สำหรับผู้ลงทุนที่รับจำนองเอง ถือว่าเป็นการลงทุน ที่ได้รับผลตอบแทนสูง และอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด แม้กระนั้นจำต้องใช้ความชำนิชำนาญสำหรับในการเลือกดูคุณภาพ รวมทั้ง ราคาของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆก่อนจะมีการลงทุนให้ละเอียด

ฝากขายบ้าน ที่ไหน ดี pantip

สาระสำคัญขอคำสัญญาจำนอง

1. ส้ัญญาจำนำมีกฎหมายการันตีซึ่งข้อบังคับอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 12

2. เป็นนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย เป็นต้นว่า มีเจ้าหนี้ มีลูกหนี้(กรณีเป็นผู้จำนองเงินของตน) และก็ อาจมีบุคคลภายนอก(กรณีจำนำเพื่อรับรองหนี้ของบุคคลอื่น)

3. เป็นสัญญาีที่จำเป็นต้องอาศัยมูลหนี้สินประธาน อาทิเช่น ข้อตกลงจำนองประกันหนี้เงินกู้ , คำสัญญาจำนำรับรองการชำระค่า สินค้า หรือข้อตกลงจำนองรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

4. เป็นสัญญาไม่มีความแตกต่างตอบแทน เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่มีหน้าที่ที่จะจะต้องจ่ายหนี้หรือทำการใดต่อแทนผู้จำนองแต่ว่า ประการใด

5. คำสัญญาจำนำมีได้เฉพาะทรัพย์สินบางจำพวก คือ อสังหาริมทรัพท์ ดังเช่น บ้าน ที่ดิน ตึกการค้าต่างๆฯลฯ แล้วก็สังหาริมทรัพย์บางจำพวก อย่างเช่น เรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป , แพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย , สัตว์พาหนะ และก็สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งมีข้อบังคับบัญญัติให้จำนำได้ ฯลฯ ตามมายี่ห้อ 702

6. ข้อตกลงจำนองควรจะมีการทำเป็นหนังสือคือ มีใจความเป็นข้อตกลงว่ามีการจำนำเงินกันแล้วก็มีลายมือ ชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กับอีกทั้งนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ มาตรา 714

7. สัญญาจำนำเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิทธิที่ประจำตัวสมบัติพัสถานไป ด้วยเหตุดังกล่าวไม่ว่าสมบัติพัสถานที่จำนำจะโอน เปลี่ยนมือไปเป็นของคนใดกันเจ้าหนี้ผู้รับจำนำก็ตามไปบังคับได้อยู่ ตามมายี่ห้อ 702 วรรคสอง

8. ความยอมสารภาพในข้อตกลงจำนองเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุต่างๆดังนี้ ดังเช่นว่า หนี้สินประธานถึงเวลา , ทรัพย์สมบัติที่จำนอง บุบสลาย หรือสูญหาย เป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้ แล้วก็ผู้จำนองไม่เสนอสินทรัพย์อื่นที่ราคาแพงเพียงแค่ พอแทนให้แก่ผู้รับจำนอง หรือเสนอซ่อมบำรุงปรับแก้ความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันควร ตามมาตรา 723 ฯลฯ

9. การจะบังคับจำนำได้ ผู้รับจำนำควรมีจดหมายแจ้งไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้จ่ายหนี้ภายในช่วงเวลาอัน สมควรซึ่งกำหนดให้ในคำแจ้งนั้น เมื่อลูกหนี้ไม่ให้ความสนใจไม่ทำตามคำบอกเล่า ผู้รับจำนำจึงควรฟ้อง บังคับคดีต่อศาล เพื่อพิพากษ์สั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนำและให้ขายทอดตลาดต่อไปได้ ตามมายี่ห้อ 728

10. กรณีผู้จำนองเป็นบุคคลภายนอก ได้ใช้หนี้ใช้สินแทนลูกหนี้ชั้นต้นไป ผู้จำนองย่อมรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ ไป ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ต่อไปได้

11. สัญญาจำนำย่อมยับยั้งไปด้วยเหตุต่างๆดังนี้ (มาตรา 744)เมื่อหนี้สินที่รับรองหรือหนี้สินประธานยับยั้งสิ้นไปเมื่อผู้รับจำนำปลดจำนำให้แก่ผู้จำนองเด้วยหนังสือเป็นหลัก โดยไม่ต้องมีการไปขึ้นทะเบียนก่อนเมื่อผู้จำนองหลุดพ้นความรับสารภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังเช่นว่า ตามมาตรา 727 ประกอบมาตรา 700 และ 701 ฯลฯ

เมื่อมีการไถ่คืนจำนองเมื่อมีการขายทอดตลาดเงินทองที่จำนำตามคำสั่งศาลสาเหตุจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนอง แล้วเมื่อเอาเงินซึ่งจำนองนั้นหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนำไปเลย

สาระสำคัญของข้อตกลงจำนอง

1. ส้ัญญาจำนำมีกฎหมายยืนยันซึ่งข้อกำหนดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 13

2. เป็นนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น มีเจ้าหนี้ มีลูกหนี้(กรณีเป็นผู้จำนำเงินทองของตนเอง) รวมทั้งอาจ มีบุคคลภายนอก(กรณีจำนองเพื่อรับรองหนี้สินของบุคคลอื่น)

3. เป็นสัญญาีที่จำเป็นต้องอาศัยมูลหนี้สินประธาน ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงจำนองรับรองหนี้สินเงินกู้ยืม , ข้อตกลงจำนำประกันการจ่ายค่า สินค้า จำนำรับรองการจ่ายค่าชดเชยจากความประพฤติปฏิบัติละเมิด หรือสัญญาจำนำรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ใน ข้อตกลงจะซื้อจะขาย เป็นต้น

4. ผู้รับจำนำไม่มีสิทธินำทรัพย์สินที่จำนองออกใช้สอย มีเพียงแต่สิทธิยึดมั่นทรัพย์สินดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไว้เป็นประกันหนี้เพียงแค่นั้น เว้น แต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

5. คำสัญญาจำนองจะระงับต่อเมื่อ หนี้ประธานหยุด หรือผู้รับจำนองส่งทรัพย์สินที่จำนำคืนกลับไปอยู่ในความ ครองผู้จำนำ

6. การบังคับจำนอง ผู้รับจำนำจะทำได้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับจำนำได้บอกเล่าเป็นหนังสือว่าจะบังคับจำนองไปยังลูก หนี้หรือผู้จำนำกรณีผู้จำนำเป็นบุคคลภายนอกก่อน ว่าให้ใช้หนี้แล้วก็เครื่องมือภายในช่วงเวลาอันควรจะซึ่งระบุ

ให้ในคำแจ้งนั้น เมื่อลูกหนี้ไม่เอาใจใส่ไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองสามารถบังคับจำนำโดยนำ สินทรัพย์ที่จำนองนั้นออกขายขายทอดตลาดได้เลย ไม่ต้องฟ้องร้องคดีก่อน ตามมายี่ห้อ 764

7. กรณีผู้จำนำเป็นบุคคลภายนอก ได้จ่ายหนี้แทนลูกหนี้ในขั้นต้นไป ผู้จำนำย่อมรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ ไปไล่ เบี้ยเอาจากลูกหนี้ต่อไปได้หน้าที่ของทนายความคดีข้อตกลงจำนำและก็จำนอง

1. ตระเตรียมคดี โดยการตรวจดูข้อเท็จจริงต่างๆทั้งจากฝ่ายลูกความแล้วก็บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวโยง

2. วิเคราะห์เอกสารว่าลูกความว่ามีครบสมบูรณ์ถูกไหม ด้วยเหตุว่าคดีคำสัญญาจำนำเป็นคดีที่ต้องมีเอกสารหรือ หนังสือสัญญามาแสดงสำหรับการสืบพยานในชั้นศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีตรึกตรองความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 714 ส่วนคำสัญญาจำนองบางกรณีมูลหนี้ประธานอาจต้องมี

เอกสารมาแสดงสำหรับเพื่อการสืบพยานด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เมื่อจำนำติดหนี้ติดสินเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต้องอาศัย มูลหนี้ประธาน คำฟ้องนั้นมูลหนี้สินประธานต้องบังคับได้ด้วย

เมื่อมูลหนี้สินประธานไม่บางทีอาจบังคับได้ คำสัญญาจำนองก็ ไม่บางทีอาจบังคับได้ เช่น ข้อตกลงกู้หนี้ยืมสินโดยลูกหนี้นำเงินมาจำนอง แต่เมื่อเจ้าหนี้ไม่มีเอกสารหลักฐานคำสัญญา กู้มาแสดงก็ไม่อาจฟ้องหรือต่อสู้คดีคำสัญญาจำนำได้ เป็นต้น

3. ตรวจตรายอดหนี้ ค่าปรับ หรือเบี้ยปรับรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกความ และก็บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวโยง ไม่ว่าจะเป็น ผู้จำนองหรือผู้จำนำในจำนวนโดยรวมทั้งสิ้น ประกอบกับตรวจตรายอดหนี้ของลูกหนี้ในขั้นแรกโดยรวมทั้งสิ้น ด้วย

4. ค้นหาข้อกำหนดกฎหมาย คำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยว พร้อมด้วยตรวจดูอายุความสำหรับในการดำเนินดคีของ ลูกความ

5. ดูแลผลตอบแทนของลูกความในผลความก้าวหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

6. ให้คำปรึกษาหารือในทางกระบวนพิเคราะห์ของศาลรวมทั้งตัวบทกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบ เพื่อ ประกอบกิจการตกลงใจของลูกความ

โฉนดจำพวกต่างๆโฉนดที่ดินในประเทศไทยมีหลายหมวดหมู่ ฝากขายบ้าน ชลบุรี ในขณะที่สามารถจำหน่ายได้ และซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้ มีทั้งแบบโอนกรรมสิทธิ์ได้ และก็เป็นเพียงหนังสือแสดงสิทธิ์การทำกิน หรือทำประโยชน์ในที่นั้นซึ่งไม่ใช่เจ้าของในที่ดินนั้น โดยสามารถแบ่งเอกสารสิทธิ์ออกดังนี้

1.หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน มี 4 แบบดังเช่นว่า

1.1 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดที่ดินสามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินนั้น สามารถขายหรือโอน จำนำ รับประกัน มี 6 แบบ เช่น นางสาว 4 ก, นางสาว 4 ข, นางสาว 4 ค, นางสาว 4, น.ส. 4 ง แล้วก็นางสาว 4 จ โดย น.ส.4 จ เป็นโฉนดที่ออกให้ในปัจจุบัน แบบอื่นยกเลิกใช้หมดแล้ว

1.2 ใบจอง หรือ นางสาว2 เป็นหนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วครั้งชั่วคราว หากคนที่เข้าครอบครองทำประโยชน์ไม่ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ระบุ ทางด้านราชการก็จะให้ผู้นั้นหมดสิทธิในที่ดิน และก็มอบสิทธิที่ดินนี้ให้แก่คนอื่นๆแทน ซใบจอง หรือ นางสาว 2 จะนำไปขาย โอน จำนองไม่ได้ ยกเว้นการโอนทางมรดกตกทอดแก่ทายาทเพียงแค่นั้น

1.3 หนังสือรับรองวิธีการทำคุณประโยชน์ หรือ นางสาว 3 คือหนังสือรับรองทำประโยชน์ในที่ดินแล้วมีเพียงสิทธิ์ครอง ไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ครอบครองสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน โอน จำนำได้ มี 3 แบบ

เป็นต้นว่า นางสาว 3, นางสาว 3 ก, แบบลำดับที่ 3 (เดี๋ยวนี้ไม่มีการออกแล้ว) น.ส.3 – เป็นแผนที่รูปลอย มีตำแหน่งไม่แน่นอน ถ้าหากจะเปลี่ยนจาก น.ส.3 เป็น โฉนด สามารถทำเป็นโดยไปที่ สนง.ที่ดิน ในจังหวัด เพื่อพนักงานมารังวัด และติดประกาศ 30 วัน หากว่าไม่มีผู้คัดค้าน สามารถออกโฉนดได้

1.4 ใบสอบปากคำ หรือ นางสาว5 หนังสือแสดงการสืบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินรวมทั้งให้จดทะเบียนสิทธิ์รวมทั้งนิติกรรมในใบสอบสวนได้

กลับสู่หน้าหลัก