รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด การบังคับจำนำ ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้านกฎหมายที่ต้องทราบ โดยเฉพาะผู้ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับคนอื่น เนื่องจากว่าหัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับการจ่ายและชำระหนี้สินที่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายเข้ามามีหน้าที่สำคัญ มาดูกันว่าการบังคังจำนำคืออะไร จะทำได้อย่างไรบ้าง และก็อายุความของการบังคับจำนองครอบคลุมนานกี่ปีรวมข้อบังคับอสังหาฯ ควรทราบก่อนซื้อ-ขาย-เช่า-ให้เช่าการบังคับจำนองคืออะไรแม้อ้างอิงตามตัวบทข้อบังคับ

รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

จะพบว่าการบังคับจำนำปรากฏอยู่ในหมวด 4 เกี่ยวกับการบังคับจำนำลูกหนี้ที่ไม่ใช้หนี้ตามที่กำหนดข้อตกลงที่ได้กระทำกันไว้ กล่าวคือ ถ้าหากเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้ได้ทำข้อตกลงจำนองตกลงระบุระยะเวลาใช้หนี้ร่วมกันแล้ว แต่ลูกหนี้มิได้ใช้หนี้ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วตามที่ได้มีการกำหนดนั้น เจ้าหนี้ที่รับจำนำมีสิทธิบังคับจำนองลูกหนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหนี้ผู้รับจำนำจะส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้ก่อนว่าให้จ่ายและชำระหนี้ตามที่กำหนดเวลา ซึ่งไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับหนังสือดังกล่าวข้างต้น แม้ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เจ้าหนี้จึงมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งบังคับจำนำลูกหนี้ได้อ

การบังคับจำนำทำได้กี่แนวทางโดยปกติ การบังคับจำนองทำเป็น 2 วิธี เป็นต้นว่า ขายทอดตลาด และยึดทรัพย์สินเป็นของผู้รับจำนำ ซึ่งมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. ขายทอดตลาดการขายทอดตลาดหมายถึงการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์สินที่จำนองออกมาขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาจ่ายและชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยศาลจะตัดสินในกรณีที่เจ้าหนี้ส่งหนังสือแจ้งการจ่ายหนี้แก่ลูกหนี้แล้ว แม้กระนั้นลูกหนี้ไม่เอาใจใส่ ไม่กระทำตาม อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ยื่นฟ้องต่อศาลในที่สุดอีกกรณีหนึ่ง

ก็คือ สินทรัพย์ที่นำมาจำนำได้โอนไปให้มือที่สาม เจ้าหนี้ที่มุ่งมาดปรารถนาบังคับจำนำจำเป็นต้องส่งหนังสือไปแจ้งแก่บุคคลที่รับโอนนั้นล่วงหน้าอย่างต่ำ 1 เดือนดังนี้ ถ้าเกิดสินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดได้ค่าเงินที่ต่ำกว่าราคาหนี้สินติด ลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบส่วนต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมือใหม่ฝึกลงทุนกับบ้าน-คอนโดขายทอดตลาด

2. ยึดสินทรัพย์เป็นของผู้รับจำนำการยึดสินทรัพย์เป็นของผู้รับจำนอง คือ การฟ้องต่อศาลเพื่อเอาเงินทองที่จำนองให้หลุดมาเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ ศาลจะสั่งฟ้องได้ในเรื่องที่ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยนานตรงเวลา 5 ปี โดยมิได้ชี้ให้เห็นว่าราคาทรัพย์สินที่นำไปจำนำมีมากยิ่งกว่าจำนวนหนี้สินที่ติด อีกทั้งยังไม่มีการจำนองอื่น เจ้าหนี้ผู้รับจำนำมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อเอาสินทรัพย์ดังกล่าวให้หลุดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้

โดยจะต้องส่งหนังสือแจ้งแก่ลูกหนี้ก่อนด้วยเช่นเดียวกันการบังคับจำนำสามารถบังคับจำนำอะไรได้บ้างการบังคับจำนำสามารถบังคับจำนำอะไรได้บ้างโดยทั่วไปแล้ว การบังคับจำนำตามกฎหมายจะยื่นฟ้องต่อศาลโดยเจ้าหนี้ตามในกรณีที่กล่าวถึงไปแล้ว ซึ่งการบังคับจำนองทรัพย์สินใดๆก็ตามจะบังคับจำนองทรัพย์สินได้ 2 ลักษณะ ดังเช่น การบังคับจำนองสินทรัพย์ที่ติดจำนองหลายรายการ แล้วก็การบังคับจำนองทรัพย์สินหลายชนิดที่มีรับรองหนี้สินรายเดียว

โดยการบังคับจำนองเงินทองทั้งสองลักษณะมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. การบังคับจำนองเงินทองที่ติดจำนำหลายรายการการบังคับจำนำรูปแบบนี้จะให้สิทธิเจ้าหนี้ผู้รับจำนองในการถือสิทธิเป็นเจ้าของในเงินทองนั้น กล่าวคือ ลูกหนี้ได้นำเงินทองดังกล่าวไปจำนำกับเจ้าหนี้ผู้รับจำนองหลายราย เมื่อถูกศาลสั่งฟ้องบังคับจำนอง เจ้าหนี้ผู้รับจำนำจะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่เอามาประกันจำนำ

โดยถือเอาวันแล้วก็เวลาลงทะเบียนจำนำเป็นหลักแน่นอนว่าผู้รับจำนองที่ลงทะเบียนก่อนย่อมมีสิทธิได้รับการจ่ายหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่จดทะเบียนรับจำนำสินทรัพย์นั้นคราวหน้า ซึ่งมีความหมายว่า ถ้าเกิดมีเจ้าหนี้ที่ลงทะเบียนรับจำนำยื่นฟ้องบังคับจำนำทรัพย์สินก่อนหน้าเรา พวกเราก็ไม่มีสิทธิบังคับจำนำทรัพย์สินดังที่กล่าวถึงแล้วได้

2. การบังคับจำนองเงินหลายสิ่งหลายอย่างที่มีประกันหนี้รายเดียวการบังคับจำนำรูปแบบนี้จะให้สิทธิสำหรับเพื่อการบังคับจำนำเงินทองหลายชนิดตามสมควร กล่าวคือ ลูกหนี้ได้นำสินทรัพย์มากยิ่งกว่าหนึ่งอย่างมาลงบัญชีจำนองกับเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ เมื่อเจ้าหนี้จะยื่นฟ้องต่อศาลในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามระบุชำระหนี้ก็ย่อมทำเป็น

โดยเลือกว่าจะใช้สิทธิบังคับจำนำเอาเงินทั้งปวงหรือเอาเงินบางสิ่งก็ได้ แต่ว่าจะเรียกร้องเอาเงินทองมากจนเกินความจำเป็นมิได้ทั้งนี้ ถ้าเกิดเจ้าหนี้ผู้รับจำนำอยากเรียกบังคับจำนำเอาสินทรัพย์ทั้งสิ้นก็ทำได้ โดยจะต้องให้ลูกหนี้แบ่งจ่ายภาระหน้าที่หนี้ไปตามส่วนของราคาเงินทองแต่ละอย่าง ส่วนการบังคับจำนำทรัพย์สินบางสิ่ง เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งผองด้วยเงินทองนั้นก็ได้

ข้อตกลงจำนำที่ดีเป็นอย่างไรถ้าอิงตามกฎหมายมาตรา 702

ระบุไว้ว่า จำนองคือคำสัญญาที่ผู้จำนองนำเอาสินทรัพย์ไปไว้แก่ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันสำหรับการจ่ายและชำระหนี้ โดยไม่ได้ส่งมอบเงินนั้นให้แก่ผู้รับจำนำ ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของข้อตกลงจำนำต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้

– ผู้รับจำนองเป็นลูกหนี้ในขั้นแรกหรือมือที่สามก็ได้ เพราะเหตุว่าการจำนองเกี่ยวกับการนำเอาเงินมาเป็นหลักประกันสำหรับเพื่อการชำระหนี้ ไม่ใช่นำเอาตัวบุคคลมาเป็นประกันสำหรับในการชำระหนี้

– เป็นการเอาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการจ่ายและชำระหนี้ กล่าวคือ ผู้จำนองนำเอกสารที่แสดงเจ้าของเหนือเงินทองนั้นไปยื่นเรื่องลงบัญชีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวพัน เพื่อใช้เป็นประกันในการชำระหนี้กับผู้รับจำนำ ทั้งสองฝ่ายก็เลยจำต้องทำข้อตกลงจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ยื่นลงทะเบียนต่อข้าราชการ

– ผู้รับจำนองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินทรัพย์ที่จำนำ ผู้จำนองเพียงนำเงินมาตราไว้เป็นประกันจ่ายหนี้ หรือมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เหนือสินทรัพย์ที่จำนองไว้กับผู้รับจำนำ โดยไม่นับว่าเป็นคำสัญญาจำนำ แต่ผู้รับจำนองจะยึดเอกสารนั้นไว้จนกว่าจะได้รับการจ่ายชำระหนี้ครบถ้วนตามที่ได้มีการกำหนดยิ่งกว่านั้น

ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงจำนำ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดสิ่งที่ควรจะมีในหนังสือสัญญาจำนอง ซึ่งอ่านเพิ่มเหมาะบทความสัญญาจำนองคืออะไร ก่อนทำข้อตกลงควรทราบอะไรบ้างดาวโหลดแบบอย่างหนังสือสัญญาจำนำเหมาะนี่แบบอย่างหนังสือสัญญาจำนองการบังคับจำนำ มีอายุความหรือไม่โดยทั่วไปแล้ว

การบังคับจำนองมีอายุความตามกฎหมายไทย โดยการบังคับจำนองอีกทั้งแนวทางยึดทรัพย์สินมาเป็นของตนเองหรือการขายทอดตลาด จะปฏิบัติได้เมื่อศาลมีคำบัญชาวินิจฉัยแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีตรึกตรองความแพ่งเจาะจงไว้ว่า เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการบังคับจำนองตามคำวินิจฉัยภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี

นับจากวันที่มีคำตัดสิน ถ้าเลยกำหนดอายุความแล้ว เจ้าหนี้ผู้รับจำนำจะไม่มีสิทธิบังคับจำนองตามคำพิพากษายกตัวอย่าง บริษัท A รับจำนองที่ดินแห่งหนึ่งของนาย B นับว่าเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ ต่อมานาย B รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด ไม่ได้ชำระหนี้ตามที่ได้มีการกำหนดระยะเวลา บริษัท A ก็เลยยื่นฟ้องบังคับจำนำต่อศาล ซึ่งศาลมีคำบัญชาตัดสินให้บังคับจำนำที่ดินดังที่กล่าวถึงมาแล้วแม้กระนั้นทางบริษัทมิได้ทำงานขายทอดตลาดตามที่ยื่นฟ้อง จนถึงได้มีบริษัท C เจ้าหนี้อีกรายยื่นฟ้องนาย B

แล้วก็ศาลก็มีคำบัญชาตัดสินบังคับให้นาย B นำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาด เพื่อนำมาเงินใช้หนี้ใช้สินบริษัท C เมื่อบริษัท A ทราบเรื่อง จะมาขอกันส่วนแบ่งเงินจากการขายทอดตลาดดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมิได้ เพราะเหตุว่าอายุความได้ขาดไปนานแล้วอย่างไรก็ตาม แม้ไตร่ตรองในด้านของอายุความการบังคับคดีรวมทั้งอายุความการบังคับจำนำนั้น

ก็จัดว่าแยกออกมาจากกัน นั่นนับได้ว่า ถ้าหากอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การบังคับจำนองไม่มีข้อจำกัดด้านอายุความ สามารถทำได้ โดยเจ้าหนี้ผู้รับจำนำจะบังคับดอกจากลูกหนี้ได้ไม่เกิน 5 ปีสรุปก็คือ ถ้าหากคำวินิจฉัยของศาลเกินอายุความไปแล้ว เจ้าหนี้ก็ยังคงบังคับจำนองตามข้อตกลงจำนำได้อยู่นั่นเองการบังคับจำนำถือเป็นกระบวนการหนึ่งสำหรับเพื่อการจำนำสินทรัพย์

เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้หนี้ใช้สิน ผู้กระทำธุรกรรมกู้ยืมเงินใดๆแม้กระนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้จำนองหรือผู้รับจำนองจำเป็นที่จะต้องเรียนประเด็นนี้รวมทั้งกฎหมายอันเกี่ยวโยงการกู้ยืมและก็จำนองอื่นๆเพิ่ม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองสูงสุด

การจำนองจำนำก็เป็นหลักประกันหนี้อีกประการหนึ่ง

จำนำเป็นการใครสักคนเรียกว่า ผู้จำนองเอาอสังหาริมทรัพย์ อันเช่น ที่ดิน อาคารบ้านเรือนเป็นต้น ไปตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนำหรือนัยหนึ่งผู้จำนองเอาสินทรัพย์ไปทำหนังสือลงบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินที่จำนำให้เจ้าหนี้ผู้จำนองบางทีอาจเป็นตัวลูกหนี้เอง หรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ตัวอย่างเช่น

นายดำ กู้เงินนายแดง 100,000 บาท เอาที่ดินของตัวเองจำนำหรือนายเหลืองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเอาที่ดินจำนำลงบัญชีที่ที่ทำการที่ดินเป็นประกันหนี้นายดำ ก็ทำเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อจำนองแล้วถ้าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็มีอำนาจยึดทรัพย์ที่จำนำออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้ได้แล้วก็มีสิทธิพิเศษได้รับใช้หนี้ใช้สินก่อนเจ้าหนี้ธรรมดาทั่วๆไปกู้ยืมแล้วมอบโฉนด หรือ น.ส. 3 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้มิใช่จำนำเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเป็นเพียงแค่เจ้าหนี้ธรรมดา แต่มีสิทธิยึดโฉนดหรือ นางสาว 3 ไว้ตามข้อตกลงจนกว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ด้วยเหตุนั้นหากจะทำจำนำก็จะต้องลงทะเบียนให้ถูกต้อง

ทรัพย์สินที่จำนอง :เงินทองที่จำนำได้ คืออสังหาริมทรัพย์อันหมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่อาจจะเคลื่อนได้ ดังเช่น ที่ดิน บ้านช่อง เรือกสวนนาเป็นต้น นอกนั้นสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เขยื้อนได้บางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่นเรือกำปั่น เรือกลไฟ แพ ที่พักอาศัย แล้วก็สัตว์พาหนะ ถ้าหากได้ลงบัญชีไว้และจากนั้นก็อาจนำจำนองได้ดุจกันเมื่อเจ้าของสมบัติพัสถานนำไปจำนำไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่เจ้าหนี้ผู้ครอบครองยังครอบครองใช้ประโยชน์เป็นต้นว่า อาศัยในบ้าน หรือทำสวนทำไร่หาผลประโยชน์ได้ถัดไปยิ่งกว่านั้นบางครั้งก็อาจจะโอนขายหรือนำไปจำนำเป็นประกันหนี้สินรายอื่นต่อไป

ก็ย่อมทำเป็นส่วนเจ้าหนี้นั้นการที่ลูกหนี้นำสินทรัพย์ไปลงบัญชีจำนำก็ถือว่าเป็นรับรองหนี้สินได้อย่างแน่วแน่ไม่มีความจำเป็นต้องเอาสินทรัพย์นั้นมาครอบครองเอง ผู้จำนองต้องระมัดระวัง :ผู้มีสิทธิจำนองได้คือเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ในสินทรัพย์ ถ้าเกิดเจ้าของจำนำเงินด้วยตนเองก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าหากมอบให้บุคคลอื่นไปทำการจำนองแทน บางกรณีก็บางทีอาจกำเนิดปัญหาได้ข้อควรระมัดระวัง คือ ควรเขียนใบมอบฉันทะหรือใบมอบอำนาจให้กระจ่างแจ้งว่า ให้กระทำการจำนำไม่สมควรเซ็นแม้กระนั้นชื่อแล้วปล่อยค้างไว้อันบุคคลอื่นนั้นอาจกรอกใจความเอาเองแล้วนำไปทำประการอื่นอัน

ไม่ตรงตามความมุ่งหมายของเรายกตัวอย่างเช่น อาจเพิ่มเติมข้อความว่ามอบอำนาจให้โอนขายแล้วขายเอาเงินใช้ประโยชน์ส่วนตัวเสีย เป็นต้น เราผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ผู้มอบฉันทะบางทีอาจจะต้องถูกผูกพันตามสัญญาซื้อขายนั้นเพราะประมาทสะเพร่าอยู่ด้วย ผู้รับจำนำต้องระมัดระวัง :ผู้รับจำนำเงินทองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันควรติดต่อกับเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของที่โดยตรงและควรจะตรวจทานที่ดินเงินที่จำนำว่ามีอยู่จริงตรงกับ

โฉนดเคยปรากฏว่ามีหัวหน้าโฉนดที่ดินไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ว่าที่ดินตามโฉนดนั้นกลับเป็นถนนเหลือจากการจัดสรรหรือที่ดินตามโฉนดนั้นพังทลายลงน้ำไปหมดแล้ว ฉะนั้นผู้รับจำนองจึงไม่สมควรรับจำนองหรือติดต่อทำสัญญากับคนอื่นหรือคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทน ด้วยเหตุว่าถ้าปรากฏในคราวหลังว่าบุคคลนั้นทำใบมอบฉันทะหรือใบมอบอำนาจปลอมขึ้นแล้วนำที่ดินอื่นมาจำนำแม้พวกเราผู้รับจำนองจะมีความสุจริตยังไงผู้ครอบครองอันตามที่เป็นจริงก็มีสิทธิติดตามเอาคืนที่ดินของเขาได้โดยไม่ต้องไถ่คืน

คนรับโอนรวมทั้งผู้รับจำนำซ้อนก็ต้องระวัง :ทรัพย์ที่จำนำนั้นเจ้าของจะนำไปจำนองซ้ำหรือโอนขายต่อไปก็ย่อมทำได้ผู้รับจำนองคนข้างหลังจำต้องพินิจว่าสินทรัพย์นั้นเมื่อขายทอดตลาดจะมีเงินเหลือเพียงพอจ่ายหนี้ของตนเองหรือไม่ด้วยเหตุว่าเจ้าหนี้คนแรกมีสิทธิได้รับการจ่ายชำระหนี้ก่อนคนข้างหลังมีสิทธิ

แต่เพียงได้ชำระหนี้เฉพาะส่วนที่เหลือผู้รับโอนหรือคนซื้อสมบัติพัสถานที่จำนองก็ต้องระวังสิ่งเดียวกันเพราะรับโอนสมบัติพัสถานโดยมีภาระหน้าที่จำนำก็จำเป็นต้องไถ่ถอนจำนำโดยจ่ายและชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มิฉะนั้น รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะบังคับจำนำยึดทรัพย์เอาที่ดินออกขายขายทอดตลาดซึ่งหากคนรับโอนสู้ราคาไม่ได้ ทรัพย์สินหลุดมือไปเป็นของคนอื่น ดังนั้นที่ซื้อมา

รับจำนำบ้าน ที่ดิน รับจำนำอสังหาริมทรัพย์จำนองอสังหาฯ ลดภาระขาดสภาพคล่อง ( จำนองบ้าน / จำนำที่ดิน / จำนำคอนโด / จำนองอาคารการค้าต่างๆ)การทำมาค้าขายหรือประกอบธุรกิจประเภทใดก็ตาม อย่างแรกที่จะต้องมี นั่นก็คือ เงินทุน เพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นในขั้นแรกเริ่ม แล้วก็ใช่ว่าการทำงานในตอนออกตัว

จะสามารถได้กำไรได้ในทันที ไม่แน่นะบางครั้งอาจต้องใช้เวลา 2 – 3 ปี เป็นอย่างต่ำ กว่าจะลืมหน้าอ้าปากได้ ในช่วงระหว่างนี้นี่แหละ นับว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าคนใดกันไม่มีเงินถุงเงินถังหรือทุนสำรองมากพอ ก็อาจจะไปไม่รอดได้ง่ายๆการนำทรัพย์สินจำพวกอสังหาริมทรัพย์ไปจำนำ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับในการเสริมสภาพคล่องของใครหลายคน รวมทั้งที่ บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด( บริษัทในเครือ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ) ก็มีความสามารถความพร้อมที่จะให้บริการ รับจำนำบ้าน ที่ดินเปล่า และก็ รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหมือนกันที่ดินเปล่า ไม่มีโครงการ สถาบันการเงินอื่นอาจมองไม่เห็นคุณค่า

แต่ว่า บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ยินดีมอบราคาให้กับลูกค้า พวกเราทำเป็น กู้ง่าย ได้เงินไวการจำนอง ก็คือ การที่บุคคลที่หนึ่ง เรียกว่า “ผู้จำนอง” นำอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ตึกพาณิชย์ อาคารชุด ที่ดิน ฯลฯ ไปจดทะเบียนจำนองไว้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทลิสซิ่ง เรียกว่า “ผู้รับจำนำ” เพื่อเป็นประกันสำหรับเพื่อการใช้หนี้ ตามช่วงเวลาของข้อตกลงจำนำ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งอสังหาริมทรัพย์พวกนั้นให้กับผู้รับจำนำโดยที่  ก็มีความพร้อมเพรียง ความชำนิชำนาญในการให้บริการในส่วนนี้ออกจะมากมาย ทั้งยังนานาประการและก็ครอบคลุม

ไม่ว่าจะเป็น การรับจำนำบ้าน รับจำนองอาคารชุด รับจำนำห้องแถว รับจำนำอาคารการขาย รับจำนำโรงงาน แล้วก็ รับจำนำที่ดิน รวมถึงการ รับจำนำที่ดินเปล่า ไม่มีโครงงานใดๆก็สามารถทำเป็นรับจำนำบ้าน รับจำนำที่ดิน รับจำนำคอนโด รับจำนองโรงงาน รับจำนำตึก รับจำนองอาคาร รับจำนำอสังหาริมทรัพย์ รับจำนองโรงงาน รับจำนองอาคาร รับจํานองบ้าน รับจำนำตึกการซื้อขาย, รับจำนำบ้าน ที่ดินอนุมัติง่าย ได้เงินไว ใส่ใจทุกบริการแน่ๆว่า สำหรับผู้จำนองย่อมควรจะมีหน้าที่เตรียมพร้อมเอกสารส่วนตัวที่สำคัญๆเป็นต้นว่า สำเนาทะเบียนบ้าน รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน และเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ

โดยยิ่งไปกว่านั้นหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของ ( โฉนดที่ดิน ) ถ้าเกิดเอกสารพร้อม ก็จะก่อให้การ รับจำนำบ้าน ที่ดิน ง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจากนั้น บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ก็จะส่งข้าราชการไปคิดราคาทรัพย์สินว่ามีมูลค่าเท่าใด ทั้งนี้ ต้นสายปลายเหตุจะขึ้นกับชนิดของเงินทองของผู้จำนองเป็นสำคัญ บ้านใหม่ บ้านเก่า ทำเล ที่ตั้งคอนโดฯ รวมถึงการมีโครงการในที่ดิน ย่อมจะมีมูลค่ามากยิ่งกว่าที่ดินเปล่า ที่ขาดการพัฒนา เป็นต้นอย่างไรก็ดี

ข้อดีของ สำหรับบริการ รับจำนองบ้าน ที่ดิน แล้วก็ การรับจำนำอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ ดอกต่ำ ลดต้นลดดอก และไม่หักดอกเบี้ยล่วงหน้า ก็เลยเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่ปรารถนาเงินก้อน ทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่อง การลงทุนขยายธุรกิจ หรือใช้เงินในเหตุจำเป็นอื่นๆจริงอยู่ที่ ทรัพย์สินในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้าน อาคารการค้าขาย คอนโดฯ หรือที่ดิน มีความจำเป็นค่อนข้างจะมากมายสำหรับผู้ครอบครองครอบครอง แต่เมื่อในยามฟ้าฝนไม่เป็นใจ

เศรษฐกิจไม่อำนวย การเข้าสู่ธุรกรรมจำนองก็เป็นอีกทางออกที่ไม่เลวร้ายนักอย่างน้อยใช้บริการที่ บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่ง ที่สำคัญยังไม่ยุ่งยาก อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว อีกต่างหาก !เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสำมะโนครัว ทะเบียนสมรสสลิปเงินเดือนหรือ / หนังสือรับรองเงินเดือน ( ย้อนไป 3 เดือน ปัจจุบัน )สำเนาบัญชีธนาคาร ( ย้อนไป 6 เดือน ปัจจุบัน )หนังสือรับรองบริษัท / ใบทะเบียนการค้าขาย / สัญญาเช่าแบบอย่างเอกสารด้านการค้า / สัญญาว่าจ้างต่างๆ( กรณีเป็นนิติบุคคล )สำเนาโฉนด + ใบราคาประเมิน + ใบระวาง ( เอกสารทั้งยัง 3 ฉบับ คัดเลือกจากกรมที่ดิน )รูปถ่ายหลักทรัพย์ที่เข้าจำนำ รวมทั้งภาพถ่ายกิจการค้าพิจารณา

กลับสู่หน้าหลัก