gpsติดรถราคา

gpsติดรถราคา

gpsติดรถราคา GPS Receiver บอก(คำนวณ)ตำแหน่งพิกัดได้อย่างไรดาวเทียม GPS แต่ละดวงจะส่งกระจายสัญญาณ 2 ประเภทอย่างสม่ำเสมอเช่น สัญญาณ Standard Positioning Service (SPS) ซึ่งใช้สำหรับบุคคลทั่วไป และ สัญญาณ Precise Positioning Service (PPS) ซึ่งใช้สำหรับทางทหาร สัญญาณ SPS เป็นสัญญาณแบบ Spread-Spectrum ที่กระจัดกระจายสัญญาณด้วยความถี่ 1575.42 MHz สิ่งแวดล้อม หรือสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า บนแผ่นดิน ส่งผลกระทบ ค่อนข้างน้อย ต่อสัญญาที่ดังที่กล่าวมาแล้วสัญญาณ SPS ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีโคจร ของดาวเทียม 2 จำพวกเป็น ข้อมูล Almanac

gpsติดรถราคา

และก็ข้อมูล Ephemeris ข้อมูล Almanac เป็นข้อมูลที่บอกถึงภาวะของดาวเทียม รวมทั้งตำแหน่งวิถีโคจรของดาวเทียมทุกดวงในระบบอย่างคร่าวๆเครื่องรับ GPS จะรับข้อมูล Almanac จากดาวเทียมดวงใดๆที่สามารถรับสัญญาณได้ แล้วใช้ข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อการเลือกรับดาวเทียม

ที่สามารถจะใช้ได้ สำหรับการคำนวณตำแหน่งพิกัด ส่วนข้อมูล Ephemeris ประกอบด้วยข้อมูล ที่แม่นยำ อย่างละเอียด ของวงโคจรของดาวเทียม แต่ละดวง ที่ทำการรับสัญญาณได้ สัญญาณ SPS จะส่งรหัส (Code) ลงมาด้วย โดยรหัสดังที่กล่าวถึงมาแล้ว จะทำให้ GPS Receiver สามารถคำนวณ

ในช่วงเวลาที่สัญญาณ เดินทางจากดาวเทียม มาถึง ตัวเครื่อง GPS Receiver ได้ เมื่อเครื่องรู้ขณะที่เดินทาง และตำแหน่งดาวเทียม (Ephemeris) ก็จะสามารถคำนวณหา ระยะ (Pseudorange) ระหว่างดาวเทียม แต่ละดวง กับ GPS Receiver ได้ เครื่องรับจะทำการรับสัญญญานจากดาวเทียมขั้นต่ำ 3 ถึง 4 ดวงในเวลาเดียวกัน

เครื่องจะใช้ดาวเทียม 3 ดวง ในการคำนวณหาตำแหน่งพิกัดเพียงอย่างเดียว โดยเมื่อทราบระยะทาง จาก GPS Receiver ถึงดาวเทียม 3 ดวง เครื่องจะสามารถ คำนวณจุดตำแหน่งพิกัด ของตนได้ เมื่อกำหนดให้ความสูงคงที่ (ผู้ใช้จำเป็นต้องป้อนค่าความสูง ที่รู้ ให้กับเครื่อง)

รวมทั้งถ้าเกิดรับสัญญาณ จากดาวเทียมได้ 4 ดวง เครื่องจะใช้ดาวเทียม 4 ดวงสำหรับเพื่อการคำนวณ ตำแหน่งพิกัด และความสูงได้ โดยไม่จำเป็น จำต้องป้อนค่าความสูง ให้กับเครื่อง

GPS เป็นยังไง ? GPS ย่อมาจาก “Global Positioning System”

คือระบบที่ระบุตำแหน่งทุกหัวระแหงบนโลก จากกลุ่มดาวเทียม 24 ดวงที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งถ้าเกิดพวกเรามีวัสดุอุปกรณ์รับข้อมูลติดตั้งอยู่ จะทำให้สามารถแสดงตำแหน่งนั้นอย่างแม่นยำ พวกเราได้อะไรจาก GPSิ ด้วยความสามารถของ GPS ทำให้เราสามารถนำข้อมูลตำแหน่งมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย

– ระบบนำร่อง (Navigation System)

– ระบบติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location)

– การสำรวจพื้นที่ (Survay)

– การทำแผนที่ (Mapping) ฯลฯหน้าที่สำคัญ ของดาวเทียม GPS มีดังนี้

1. รับข้อมูล วงโคจรที่ถูกของดาวเทียม (Ephemeris Data) ที่ส่งมาจาก สถานีควบคุมดาวเทียมหลัก (Master Control Station) เพื่อส่งกระจายสัญญาณข้อมูลนี้ ลงไปยังแผ่นดิน สำหรับ GPS Receiver ใช้เพื่อการคำนวณ ระยะห่าง (Range) ระหว่างดาวเทียมดวงนั้น กับ ตัวเครื่อง GPS Receiver แล้วก็ตำแหน่งของดาวเทียมบนฟ้า เพื่อใช้คำนวณหา ตำแหน่งพิกัด ของตัวเครื่อง GPS Receiver เอง

2. ส่งรหัส (Code) และก็ข้อมูล Carrier Phase ไปกับคลื่นวิทยุ ลงไปยังแผ่นดิน สำหรับ GPS Receiver ใช้ในลัษณะของการคำนวณ ระยะห่าง (Range) ระหว่างดาวเทียมดวงนั้น กับ ตัวเครื่อง GPS Receiver

3. ส่งข้อมูลตำแหน่งคร่าวๆของดาวเทียมทั้งผอง (Almanac Information) รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ของดาวเทียม ลงไปยังแผ่นดิน สำหรับ GPS Receiver ใช้เพื่อสำหรับในการกำหนดดาวเทียม ที่จะสามารถรับสัญญาณได้สถานีควบคุมภาคพื้นดิน MONITORING AND CONTROLLING ระบบ GPS ถูกควบคุมโดย

ทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา จากสถานีควบคุมหลัก ในเมืองโคโลราโด ซึ่งจะคอยวิเคราะห์ ดาวเทียมทุกดวงในระบบ ป้อนคำบัญชาควบคุม แล้วก็ป้อนข้อมูล และให้ข่าวสารสำหรับในการนำร่อง สถานีตรวจสอบภาคพื้นดิน ใช้สายอากาศภาคพื้นดิน สำหรับในการควบคุม ดาวเทียม GPS

รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้แก่สถานี Master Control เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดที่แน่ๆ ของดาวเทียมแต่ละดวง แล้วก็ปรับแก้ความถูกต้องชัดเจน ของข้อมูลอยู่เสมอเวลา หากดาวเทียมดวงใดกำเนิดความไม่ดีเหมือนปกติขึ้น สถานีควบคุมภาคพื้นดิน ก็จะทำระบุสุขภาพ ดาวเทียมดวงนั้นเป็น “Un- healthy”

เพื่อให้ GPS Receiver ทราบดีว่า ไม่ควรใช้ข้อมูล จากดาวเทียมดวงนี้ ซึ่งเครื่องรับ ก็จะกระทำวิเคราะห์ได้ จากการตรวจดูสถานะของดาวเทียม แล้วก็เครื่องก็จะไม่ทำ รับข้อมูล จากดาวเทียมดวงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็ใช้ดาวเทียมดวงอื่น ที่มีความเหมาะสม

สำหรับการคำนวณตำแหน่งพิกัดแทน ในบางครั้งดาวเทียมอาจถูกปิดใช้งานเพื่อกระทำการบำรุงรักษา หรืออาจจะถูกปิดเพื่อเปลี่ยนวงโคจร ตามสมควร

ความเที่ยงตรง (ACCURACY) ของตำแหน่งพิกัด ที่คำนวณได้โดยปกติเครื่องรับ GPS สถานที่ทำงานโดยอาศัยสัญญาณ SPS สามารถคำนวณ ค่าตำแหน่งพิกัด ที่มีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในระยะ 25 เมตร และค่าความถูกต้องแน่ใจของความเร็วอยู่ในระยะ 5 เมตรต่อ วินาที

(เครื่อง GPS ของ Magellan สามารถคำนวณค่าตำแหน่งพิกัด ที่มีความถูกต้องแน่ใจอยู่ในระยะ 15 เมตร ) เนื่องจากว่าค่าความถูกต้องชัดเจนที่ได้นี้ จะขึ้นกับแนวนโยบาย gps ติดตามรถ pantip ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เรียกว่า Selective Availability (SA) เพื่อรักษาความมั่นคงยั่งยืนทางทหาร สัญญาณ SA นี้จะทำให้เกิด ค่าข้อผิดพลาด ขึ้นกับข้อมูล Ephemeris ที่ส่งกระจัดกระจายมาจากดาวเทียม

นำมาซึ่งการทำให้ค่าความผิดพลาด ของค่าตำแหน่งพิกัดที่ได้ มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นระยะ 100 เมตร สำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้ว ค่าความผิดพลาดในระยะ 100 ก็ดีแล้วเพียงพอ สำหรับการใช้งาน ที่อยากได้ความถูกต้องชัดเจน ที่มากกว่านี้ สามารถทำได้โดยใช้เทคนิค

กลับสู่หน้าหลัก