gps พระราม 4

gps พระราม 4

gps พระราม 4 คุณสมบัติของดาวเทียม จีพีเอส FEATURES OF THE SATELLITE ชื่อ

gps พระราม 4 บริษัทที่ผลิต : ROCKWELL INTERNATIONALน้ำหนัก : 930 KG. IN ORBITเส้นทางโคจร : 12 ชั่วโมง /รอบขนาด : 5.1 M.ความเร็วในการโคจร : 4 KM/SECสัญญาณที่ส่ง : 1575.42 MHZ AND 1227.60 MHZเครื่องรับสัญญาณ  1783.74 MHZนาฬิกา : 2 CESIUM AND 2 RUBIDIUMอายุการใช้งาน

7.5 YEAR LATER MODEL BLOCKIIR 10 YEARSส่วนประกอบของระบบดาวเทียม gps พระราม 2 จีพีเอสสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ เช่น

1. ส่วนศูนย์ควบคุมกึ่งกลาง (CONTROL STATION SEGMENT) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมระบบรวมทั้งสั่งการทำงานของระบบ GPS รวมไปถึงการสำรวจมองความเรียบร้อยของระบบ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศเมือง COLORADO SPRING ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ศูนย์ควบคุมกลางมี

สถานีสังเกตการณ์ (MONITOR STATION) จำนวน 5 ที่

กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของโลก เป็นต้นว่า HAWAII, KWAJALEIN,ASCENSION ISLAND, DIEGO GARCIA และ COLORADO SPRING

จานส่งสัญญาณภาคพื้นดิน (GROUND ANTENNAS) ซึ่งมีอยู่ร่วมกัน 3 จุด

ได้แก่ ASCENSION ISLAND, DIEGO GARCIA, KWAJALEIN[br]– ศูนย์บัญชาการ (MASTER CONTROL STATION) ตั้งอยู่ฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา SCHRIEVER AFB เมือง COLORADOเมื่อสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมมา เพื่อปรับปรุงไขข้อมูลเส้นทางโคจร (EPHEMERIS) รวมทั้งข้อมูลเวลา (CLOCK CORRECTION)

ของดาวเทียมแต่ละดวงแล้วจะกระทำส่งข้อมูลวงโคจร(EPHEMERIS) รวมทั้งข้อมูลเวลา (CLOCK DATA) กลับไปยังดาวเทียม แล้วดาวเทียมก็จะทำส่งข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วมากับคลื่นวิทยุมายังเครื่องรับ GPS แสดงสถานีควบคุมระบบดาวเทียม GPS 5 ที่

2. ส่วนอวกาศ (SPACE SEGMENT) ส่วนประกอบของวิถีโคจร (CONSTELLATION) ในรูปแบบนี้ทำให้มีดาวเทียมจำนวน 5-8 ดวง ที่เครื่องรับ GPS สามารถรับสัญญาณได้ใน ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดได้ตลอดเวลาและดาวเทียม GPS จะมีปีกเป็นแผงเซลพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR CELL PANELS โดยทั่วไป

จะอุตสาหะหมุนให้สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนั้นตัวดาวเทียมจะมีการหมุนปรับพฤติกรรมตลอดระยะเวลาโดยให้ปีกเซลพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งฉากกับตำแหน่งของดวงตะวันในตัวดาวเทียมยังบรรจุแบตเตอรี่สำหรับให้พลังงานเมื่อดาวเทียม GPS เคลื่อนอยู่ด้านในเงาของโลก ตำแหน่งของดาวเทียมตลอดเวลา

จะถูกคำนวณให้เครื่องรับหาตำแหน่งของผู้ใช้ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้ 50 BPS ต่อเนื่องกัน วงโคจรของแต่ละดวงต่อช่วงเวลา 1 ชั่วโมง โดยการตั้ง ELEMENT การโคจรที่ 15 KEPLERIAN พร้อมด้วยค่าสัมประสิทธิฮาร์โมนิคเพิ่มขึ้นจากการรบกวนแล้วก็ปรับแก้ทุกๆ 4 ชั่วโมง ส่วนอวกาศ (SPACE SEGMENT) แสดงการโคจรของดาวเทียม GPS รอบโลก จะมี

ดาวเทียมทั้งปวง 24 ดวงแต่ละดวงหมุนรอบโลกเป็นเวลา12 ชั่วโมง

มีความสูงของวิถีโคจรอยู่ราว 11,000 ไมล์จากพื้นโลก

ดาวเทียมแต่ละดวงจะมีนาฬิกาอะตอม (ATOMIC CLOCK ) ติดตั้งอยู่ถึง 4 เครื่องซึ่งจะให้ในช่วงเวลาที่ถูกมากมาย

มีระนาบของเส้นทางโคจร 6 ราบ แต่ละราบมีดาวเทียม 4 ดวง รวมทั้งเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตร (EQUATOR) เป็นมุม 55 องศา

3. ส่วนผู้ใช้งาน (USER SEGMENT) ประกอบด้วย 2 โดยมากๆเป็น ส่วนที่เกี่ยวโยง กับทางการทหาร (MILITARY) และก็ทางข้าราชการ (CIVILIAN) ซึ่งทางพลเรือนจะได้รับสัญญาณฟรี

แม้กระนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบหาซื้อจานรับ (ANTENNA) และก็เครื่องรับ (RECEIVER) ด้วยตัวเอง นโยบายการให้บริการข้อมูล GPS ของรัฐบาลสหรัฐฯ มีดังนี้

3.1 PRECISE POSITIONING SERVICES : PPS

ใช้สำหรับเพื่อการทางทหารเป็นหลัก

ข้อมูลจะมีการเข้ารหัส เฉพาะผู้ที่มีเครื่องถอดรหัสก็เลยจะสามารถใช้งานได้

ความถูกต้องของพิกัด เป็น 22 เมตร ในแนวราบ 27.7 เมตรในแนวดิ่ง

ความถูกต้องแน่ใจเวลา 200 NANOSECOND (UTC)
3.2 STANDARD POSITIONING SERVICES : SPS

ใช้ในกิจการค้าข้าราชการเป็นหลัก

ความถูกต้องแน่ใจลดน้อยลงด้วยเหตุว่า SELECTIVE AVAILABILITY (SA)

ความถูกต้องของพิกัด เป็น100 เมตรในแนวขนาน,156 เมตรในแนวดิ่ง

ความถูกต้องแน่ใจเวล 340 NANOSECOND(UTC)ส่วนประกอบของเครื่องรับสัญญาญาณดาวเทียม จีพีเอสเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (RECEIVER) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. ตัวเครื่อง (BODY)

2. ส่วนให้พลังงาน (POWER SUPPLY)

3. ส่วนเสาอากาศ (ANTENNA)ชนิดเครื่องรับสัญญาณ จีพีเอส TYPE OF RECEIVER GPS

เครื่องรับสัญญาณ GPS แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

กลับหน้าหลัก  https://pubbellyboys.com/