งานวิจัยและนวัตกรรม​ สร้างผลงานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

งานวิจัยและนวัตกรรม​ การจัดงาน “มหกรรมการค้นคว้าแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)”

งานวิจัยและนวัตกรรม​ เป็นเวทีระดับประเทศที่พรีเซนเทชั่นความรุ่งเรืองผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เทคโนโลยี แล้วก็ของใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์วิชาความรู้ไปสู่การใช้คุณประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังในมิติเชิงวิชาการ หลักการ สังคม/ชุมชน แล้วก็การค้า/อุตสาหกรรม โดยระบุจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนับจากปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมแรงร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานโครงข่ายในระบบศึกษาค้นคว้าทั่วราชอาณาจักร ภาคส่วนที่เกี่ยว รวมทั้งที่ทำการการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (อว.) โดยปีนี้ ๒๕๖๖ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๘แนวทางบริหารจัดแจงงานศึกษาเรียนรู้และก็ของใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัยและนวัตกรรม​

การจัดการวิชาความรู้ กลไกการเชื่อมต่อ งานวิจัยและนวัตกรรม​  การผลิตความมั่นใจและความเชื่อมั่นในผลของงานวิจัยและก็ของใหม่ การถ่ายทอด/ขยายผลและก็เผยแพร่ การผลิตความแข็งแกร่งให้นักค้นคว้ารวมทั้งกลุ่มผู้ใช้ผลดีพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีแล้วก็ของใหม่จัดว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างเร็ว แถมยังเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถจะช่วยขับประเทศให้เดินหน้าไปได้ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากของใหม่จะเข้ามาช่วยเพิ่มราคาให้ผลิตภัณฑ์และก็บริการเดิมที่มีอยู่ นอกเหนือจากนั้นยังมีส่วนช่วยให้การดำรงชีวิตของคนภายในสังคมดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เมืองไทยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด แต่งานวิจัยพวกนั้นยังผิดประยุกต์ใช้ผลดีมากมายซักเท่าไหร่ ด้วยต้นเหตุหลายๆด้าน รวมทั้งความจำกัดบางประการ สอวช. แลเห็นจุดสำคัญของปัญหานี้ ก็เลยได้ร่วมกับหน่วยงานในระบบศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ ส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติสนับสนุนการใช้ผลดีงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ของใหม่ โดยตลอด

และก็ตอนวันที่ 17 ก.ย. 2564 ห้องประชุมด้วยกันของสภานิติบัญญัติ ได้ไตร่ตรองร่างพระราชบัญญัติช่วยเหลือการใช้ผลดีผลของงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช .… โดยห้องประชุมได้ลงความเห็นเห็นด้วยให้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับ ด้วยคะแนน 494 เสียง

ทำความรู้จักพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีงานศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่?

พ.ร.บ.ผลักดันการใช้ผลดีงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยและก็ของใหม่หมายถึงข้อบังคับที่ช่วยเหลือให้คนรับทุนหรือนักค้นคว้าสามารถเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อนำผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าหรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างมากมายมากเพิ่มขึ้น

ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และก็ของใหม่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการประกาศใช้ข้อบังคับ Bayh – Dole Act หรือพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ มาแทบ 40 ปีแล้ว

เมื่อมองดูกลับมาที่เมืองไทยจะพบว่าพวกเราส่งผลการวิจัยแล้วก็ของใหม่ล้นหลามที่ยังมิได้ประยุกต์ใช้คุณประโยชน์มากมายสักเท่าไหร่ ด้วยหลายกรณี อย่างเช่น การขาดความเกี่ยวพันที่มีคุณภาพระหว่างภาครัฐ เอกชนแล้วก็มหาวิทยาลัย การลงทุนศึกษาค้นคว้าที่เกลื่อนกลาดเป็นโครงงานขนาดเล็กในหลายหน่วยงาน การขาดองค์ประกอบเบื้องต้นที่สำคัญ รวมถึงการขาดแคลุกลนพนักงานระดับนักค้นคว้ารวมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูง รวมทั้งการขาดแคลนลานวิชาความรู้ระดับต่างๆที่จำเป็นจะต้องสำหรับในการยกฐานะสมรรถนะทางเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งใหม่ ฯลฯ

งานวิจัยและนวัตกรรม​

ยิ่งกว่านั้น ยังมีข้อกำหนดบางประการ ที่ทำให้ผู้กระทำศึกษาค้นคว้าขาดแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งขาดข้อบังคับรวมทั้งกฎระเบียบที่เอื้อต่อการผลิตผลจากงานวิจัยและก็การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เลยมีเป้าประสงค์เพื่อผลักดันให้มีการนำผลจากงานวิจัยและก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการส่งเสริมทุนสำหรับการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ของเมืองไปใช้ประโยชน์ ไขปัญหาเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของผลจากงานวิจัยระหว่างหน่วยงานมอบทุนกับคนรับทุน

และก็เมื่อหน่วยงานคนรับทุน งานวิจัยและนวัตกรรม​  ซึ่งจำนวนมากเป็น มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันวิจัย ได้ครอบครองผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ จะช่วยทำให้ Startup และก็ SME สามารถรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันวิจัยได้อย่างกระปรี้กระเปร่าเพิ่มมากขึ้น มีผลช่วยทำให้กำเนิดปริมาณ Startup และก็ SME ที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะทำการกระตุ้นให้กำเนิดระบบเศรษฐกิจของใหม่ได้

ยิ่งไปกว่านี้ ยังช่วยยกฐานะงานค้นคว้าในสถาบันวิจัยและก็มหาวิทยาลัยของเมือง โดยเพิ่มแรงกระตุ้นให้สถาบันวิจัยแล้วก็นักค้นคว้า ผลิตภัณฑ์งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยฯ ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคผลิตแล้วก็บริการ เพื่อเมืองไทยก้าวผ่านกับประเทศรายได้ปานกลางพร้อมมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติช่วยเหลือการใช้ผลดีงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยและก็ของใหม่มีอะไรบ้าง?

1. กำหนดให้บังคับใช้เฉพาะกับการมอบทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีเป้าประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่สำหรับเพื่อการมอบทุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและก็ของใหม่นอกจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่เพื่อความก้าวหน้าดำเนินการตามหน้าที่และก็อำนาจของหน่วยงานราชการคนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในแว่นแคว้นไทย เว้นแต่ว่าที่ประชุมแนวนโยบายประกาศระบุเป็นรายกรณีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็ของใหม่ที่เกี่ยวกับอาวุธการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยแล้วก็ของใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหรือพสกนิกรคนไทยโดยรวมหรือต้องใช้เป็นหลักฐานสำคัญของการศึกษาค้นคว้าวิจัยอื่นซึ่งไม่ควรได้ผลการวิจัยและก็ของใหม่เป็นของบุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ

2. กำหนดให้คนรับทุนหรือนักค้นคว้าสามารถเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ ที่ได้รับทุนส่งเสริมจากเมืองได้ และก็ระบุหน้าที่สำหรับในการบริหารจัดแจงและก็การนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ การจัดสรรรายได้จากการนำผลวิจัยและก็ของใหม่ไปใช้ประโยชน์ และก็กลไกของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการติดตามแล้วก็ประมวลผลการใช้ผลดีจากผลการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่

3. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคนรับทุนหรือนักค้นคว้า ซึ่งเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ จำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์ผลวิจัยและก็สิ่งใหม่และก็บริหารจัดแจงผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ แล้วก็รายงานการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยแล้วก็ของใหม่

4. ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการโอนผลจากงานวิจัยและก็ของใหม่ของคนรับทุน หรือนักค้นคว้าซึ่งเป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่น และก็ระบุหน้าที่ของคนรับโอนผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่สำหรับในการกระทำตามพ.ร.บ.นี้

5. กำหนดให้คนที่ปรารถนาจะใช้ประโยชน์ในผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ สามารถขอใช้ประโยชน์ได้โดยเสนอข้อจำกัดรวมทั้งค่าแรงที่พอเพียงตามความสมควร

6. กำหนดให้อำนาจนายกฯโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสำหรับเพื่อการสั่ง งานวิจัยและนวัตกรรม​  ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ประโยชน์ผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากทุนเกื้อหนุนการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยแล้วก็ของใหม่ของเมือง

นอกนั้น เมื่อได้ครอบครองผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่แล้ว ผู้ครอบครองมีบทบาทใช้ประโยชน์ด้านใน 2 ปี

(หรือช่วงเวลาอื่นตามที่มีการกำหนด) นับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของ ถ้าไม่ใช้ข้างใน 2 ปี ผู้บริจาคทุนกระจ่างเตือนก่อน ถ้าเกิดอยากได้ใช้ประโยชน์ถัดไป ผู้ครอบครอง ผลงานบางทีอาจยื่นคำขอ รวมทั้งแสดงหลักฐานความมานะบากบั่นการใช้คุณประโยชน์ต่อผู้บริจาคทุน เพื่อขอเลื่อนเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ว่าแม้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อีก ผลวิจัยนั้นจะกลับมาเป็นของผู้เสียสละทุน

กรณีในภาวะการเกิดสงคราม คราวฉุกเฉิน เรื่องจำเป็นเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงไม่เป็นอันตรายของประเทศ หรือเหตุจำเป็นเพื่อผลดีสาธารณะอื่น คณะรัฐมนตรีอาจมีคำบัญชา ให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยและก็ของใหม่ได้การจัดการจัดแจงผลการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่สำหรับผลวิจัยที่อยู่กับหน่วยงานของภาครัฐ ผู้เสียสละทุนมีบทบาทรายงานผลวิจัยแล้วก็ของใหม่ที่ตนเป็นเจ้าของ รวมทั้งการใช้ ไหมใช้ประโยชน์ผลงานนั้นต่อ กสว. แม้กระนั้นถ้าเกิดมีประโยชน์ต่อสาธารณะ กสว. มีอำนาจสั่งให้โอนหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ภาครัฐก็ได้

ในกรณีที่โอนผลการวิจัยให้คนรับทุนหรือนักค้นคว้าแล้ว ผู้ครอบครองผลงานมีบทบาทบริหารจัดแจงและก็รายงานการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและก็ ของใหม่ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ กสว. ระบุ รวมถึงการจัดสรรรายได้ที่ได้รับให้แก่นักศึกษาค้นคว้า และก็ในกรณีมหาวิทยาลัย ต้องนำรายได้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการปรับปรุงงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยต่อ

งานวิจัยและนวัตกรรม​

สำหรับในการโอนผลงานนั้น งานวิจัยและนวัตกรรม​  จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เสียสละทุนก่อน เว้นแต่ว่าเป็นการโอนให้แก่นิว่ากล่าวบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดแจงผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและก็ของใหม่ ดังนี้ ผู้เสียสละทุนหรือคนที่ได้รับมอบหมายยังสามารถใช้ผลงานเพื่อการเรียน วิจัยและพัฒนาถัดไปได้

ยิ่งไปกว่านี้ กสว. ยังมีบทบาทแบ่งเงินกองทุน ววน. เพื่อช่วยเหลือเทคโนโลยีที่สมควร รวมทั้งที่ประชุมแนวนโยบาย โดยข้อแนะนำของ กสว. มีบทบาทระบุหน่วยงาน ขั้นตอนการเกื้อหนุนแล้วก็ช่วยเหลือการนำเทคโนโลยีที่สมควรไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการกำหนดให้มีการชำระเงินค่าแรงงานการใช้ผลดีแก่นักศึกษาค้นคว้าที่ดำเนินงานที่มีคุณประโยชน์ต่อการสนับสนุนรวมทั้งเกื้อหนุนเทคโนโลยีที่สมควรอีกด้วย

นอกเหนือจากร่างพระราชบัญญัติผลักดันการใช้ผลดีงานศึกษาวิจัยและก็สิ่งใหม่ฉบับนี้แล้ว ยังมีการปฏิบัติงานทำข้อบังคับลูกที่จำเป็นต้องอีกราวๆ 14 ฉบับ และก็สนับสนุนมาตรการอื่นๆที่สำคัญอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับเมืองไทย ที่กำลังจะได้นำการวิจัยและก็ของใหม่มาใช้ประโยชน์ แล้วก็เป็นจังหวะดีที่ผู้ได้รับทุนจะได้นำผลงานพวกนั้น ไปต่อยอดจนกระทั่งกำเนิดธุรกิจสิ่งใหม่ ที่สามารถจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ แล้วก็สร้างสมรรถนะสำหรับการชิงชัยของประเทศ แล้วก็พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังเป็นกลไกสำคัญสำหรับเพื่อการขับให้เมืองไทยก้าวผ่านกับประเทศรายได้ปานกลางพร้อมมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้สุดท้ายแผนทางวิทยาศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ของประเทศ พุทธศักราช 2566 – 2570
ด้วยพ.ร.บ.ที่ประชุมแนวทางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2562 มาตรา 44(3) กำหนดให้ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ (สกสว.) มีบทบาทแล้วก็อำนาจ ทำแนวทาง ที่มีความสำคัญในการรบ แล้วก็แผนทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ของประเทศ เพื่อระบุแล้วก็ดูแลแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศ

ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ (สกสว.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับเพื่อการทำแผนทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ ได้ทำ (ร่าง) แผนทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2566-2570 โดยใช้ทางตามกรอบแนวทางรวมทั้งที่มีความสำคัญในการรบด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า แล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2566-2570 โดยให้ความเอาใจใส่กับการนำวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่เป็นกลไกสำคัญที่ขับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศ ให้เจริญวัยอย่างยั่งยืน และก็มีความสามารถพอเพียงสำหรับเพื่อการปรับนิสัยต่อความเคลื่อนไหว พร้อมรองรับความท้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยเน้นให้

คนประเทศไทยมีความสามารถแล้วก็ความถนัดสูง พอเพียงสำหรับการกลับโฉมประเทศให้ยกฐานะความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการชิงชัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยมีความเข้าใจสำหรับการแข่งด้วยเศรษฐกิจสร้างค่ารวมทั้งเศรษฐกิจประดิษฐ์ เพิ่มความยั่งยืนมั่นคงของเศรษฐกิจรากฐาน รวมทั้งพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต แล้วก็สังคมไทยมีการปรับปรุงอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาท้าของสังคมและก็สภาพแวดล้อม ปรับนิสัยได้ทันต่อพลวัตความเคลื่อนไหวของโลก

ทีมงานนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์รวมทั้งอุปกรณ์ศาสตร์ ufa666win คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมแรงร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนมั่นคงของประเทศรวมทั้งการปรับใช้เชิงการค้า (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) สำหรับเพื่อการร่วมปรับปรุงอุปกรณ์ท้องนาโนวุลแฟรมตรีออกไซด์เพิ่มเติมด้วยตัวกระตุ้นปฏิกิริยาจำพวกธาตุแลนทานัมออกไซด์ ซึ่งถูกใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการตรวจค้นแก๊สพิษจำพวกไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ได้อย่างเจาะจง

โดยเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นต้นแบบเซนเซอร์สำหรับตรวจแก๊สพิษภายใต้ความเข้มข้นต่ำที่ถูกปล่อยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานยนต์แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมสู่สภาพแวดล้อม ด้วยระดับความเข้มข้นของจำนวนก๊าซที่ถูกควบคุมความอันตราย งานวิจัยและนวัตกรรม​  ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสารเริ่มต้นที่สำคัญในการก่อตัวของ PM2.5 ในสภาพแวดล้อม ซึ่งนับได้ว่าเป็นมลภาวะหลักทางอากาศที่มีความอันตรายต่อระบบทางเท้าหายใจ รวมทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านอื่นของราษฎรในตอนนี้อย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาค้นคว้า ได้ทำความเจริญสังเคราะห์สิ่งขององค์ประกอบท้องนาโนวุลแฟรมตรีออกไซด์เพิ่มเติมด้วยตัวกระตุ้นปฏิกิริยาประเภทแล