ตาม หา หัวใจ เจ้า ชาย หลง ยุค  องค์ชายรัชทายาท ลีกั๊ก ที่สมัยโชชอน จำเป็นต้องสูญเสียพระมเหสี วายง ผู้เป็นสุดที่รักทันทีทันใด จากเหตุจมน้ำในสระด้านในวัง องค์รัชทายาทเสียใจมากมาย…