Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ดูหนัง Kingdom Season 2 (2020)

ดูหนัง Kingdom Season 2 (2020)

ดูหนัง Kingdom Season 2 (2020) ดูหนัง Kingdom Season 2 (2020) ใน season มีการลงทุนที่สูงมากมาย ทั้งยังเสื้อผ้าสิ่งของ ที่ผมชอบมากๆก็คือทำให้มองเห็นภาวะประเทศ ในสมัยราชวงศ์โชชอน ซึ่งเป็นตอนๆ รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกบางสิ่งเข้ามาแล้ว รวมทั้งเป็นช่วงๆที่มีความเกี่ยวพัน กับประเทศเพื่อนบ้านจนถึงกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความขัดแย้งบางอย่าง ถูกใจภาพมุมกว้างที่ทำให้มองเห็นบ้านเมือง ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ในสมัยโบราณ ใข้เทคนิคพิเศษดีเลิศแบบพอดี ถูกใจการใช้แสงที่งดงาม ชอบมุมกล้องที่งาม …