Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
gps พระราม 4

gps พระราม 4

gps พระราม 4 คุณสมบัติของดาวเทียม จีพีเอส FEATURES OF THE SATELLITE ชื่อ gps พระราม 4 บริษัทที่ผลิต : ROCKWELL INTERNATIONALน้ำหนัก : 930 KG. IN ORBITเส้นทางโคจร : 12 ชั่วโมง …

gps พระราม 3

gps พระราม 3

gps พระราม 3 ความหมายของ GPS gps พระราม 3 GPS หรือ GLOBAL POSITIONING SYSTEM ชื่อภาษาไทยบัญญัติโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ไอที ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเดือน เดือนพฤษภาคม 2541 ไว้ว่า  gps พระราม 2 “ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก” ชื่อเต็มของระบบนี้คือ NAVSTAR …

gps พระราม 2

gps พระราม 2

GPS พระราม2 กรมการขนส่งทางบกการันตี ติดตามรถบรรทุก รถตู้ gps พระราม 2 รถโดยสารตัวแทนขายแล้วก็จัดตั้ง GoalGPS บางขุนเทียน พระราม 2 ABR มาร์เก็ตติ้งให้บริการ GPS ที่กรมการขนส่งทางบกการันตี 68/83 หมู่ 5 ถนนหนทางพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทองคำ กรุงเทพฯ …