gps พระราม 3

gps พระราม 3

gps พระราม 3 ความหมายของ GPS

gps พระราม 3 GPS หรือ GLOBAL POSITIONING SYSTEM

ชื่อภาษาไทยบัญญัติโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ไอที ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเดือน

เดือนพฤษภาคม 2541 ไว้ว่า  gps พระราม 2 “ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก” ชื่อเต็มของระบบนี้คือ

NAVSTAR GLOBAL POSITIONING SYSTEMรู้จัก NAVSTAR GPSNAVSTAR

เป็นตัวย่อมาจาก NAVIGATION SATELLITE TIMING AND RANGING

 

คำว่าดาวเทียมสำหรับนำร่องคือระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกรุ๊ปดาวเทียม 24 ดวง

ที่โคจรอยู่รอบโลก ในชั้นสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกขอบข่ายทางด้านทฤษฎี

จีพีเอส GPSกรรมวิธีการที่สามารถให้ความถูกต้องชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ชี้บอกตำแหน่งได้

ทุกหย่อมหญ้าบนโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จากการนำมาใช้งานจริงจะให้ความถูกต้องแน่ใจสูง

โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตำแหน่ง ทางราบน้อยกว่า 50 เมตร และหากเป็นแบบวิธี

“อนุพันธ์”

(DIFFERENTIAL) จะให้ความถูกต้องชัดเจนถึงระดับซม.  จากการพัฒนาทางด้าน

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถผลิตเครื่องรับ GPSที่มีขนาดลดน้อยลง

 

และก็มีราคาถูกลงกว่าเครื่องรับระบบ TRANSIT เดิมอย่างใหญ่โต

ประวัติและวิวัฒนาการของดาวเทียม

GPSในศตวรรษที่ 20 ในการพัฒนาเครื่องส่งวิทยุทำให้เครื่องช่วยการเดินทางได้ปรับปรุงไป

อีกขั้นเรียกว่า RADIO BEACONS แล้วก็ LORAN แล้วก็ OMEGA ท้ายที่สุดเทคโนโลยีของดาวเทียม

ทำให้เครื่องช่วยการเดินทางและการหาตำแหน่งจะพินิจพิเคราะห์จากเส้นที่สัญญาณเดินทาง

ผ่านด้วยการประเมินของ DOPPLER ที่เขยื้อนไป ซึ่งมีระบบระเบียบ TRANSIT

เป็นระบบเครื่องช่วยการเดินเรือโดยอาศัยดาวเทียม ได้รับการคิดค้นสำเร็จในปี คริสต์ศักราช1950

และใช้งานอยู่ 33ปี จึงได้ปลดปฏิบัติหน้าที่ไป ระบบ TRANSIT ได้ปรับปรุงมาให้ข้อมูลการหาตำแหน่งที่แน่ๆให้กับเรือดำน้ำ POLARIS ที่มีขีปนาวุธนำวิถี หลักการคือ การคาดคะเนโดยใช้ความถี่

DOPPLER ที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปจากดาวเทียม SPUTNIK ส่งโดยสหภาพ โซเวียตในตุลาคม 1957 สัญญาณเปลี่ยนแปลงของ DOPPLER สามารถพินิจการโคจรของดาวเทียมใช้ข้อมูลที่เขียนเอาไว้ที่สถานีหนึ่งเมื่อดาวเทียมโคจรผ่านไป ระบบ TRANSIT ประกอบด้วย

ดาวเทียม 6 ดวงที่แทบเป็นวงกลม การโคจรผ่านขั้วโลกที่ความสูง 1,075 กิโล ระยะเวลาของการหมุน 107 นาที การโคจรของดาวเทียม TRANSIT จะแน่ๆกว่าโดยการตำหนิดตามจากสถานีพื้นโลกที่กำหนดไว้ ด้วยสภาพที่น่าพึงพอใจความเร็วที่แน่นอนเป็น 35 ถึง 100 เมตร รอบต่อนาที ปัญหาของ TRANSIT คือ

การคลุมปกคลุมพื้นที่มีช่องว่างระหว่างกันมาก ผู้ใช้จะต้องคำนวณโดยการ INTERPOLATE ตำแหน่งของตนเองระหว่างที่ดาวเทียมโคจรผ่านไปการบรรลุผลของ TRANSIT เป็นการกระตุ้นให้ทั้งยังกองทัพเรือและทัพ  อากาศของสหรัฐอเมริกา ใคร่ครวญระบบช่วยการเดินทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ผลิตระบบการหาตำแหน่ง NAVSTAR ทั่วโลก ซึ่งจะเอาไว้ในการเจาะจงตำแหน่งการนำวิถีของจรวดทั้งทางบกและก็ทางอากาศและก็ยังสามารถบอกได้ว่ากองกำลังทหารอยู่

ณ ที่แห่งใดของสนามรบและก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มแรกของการผลิตสร้างสรรค์ระบบกรรมวิธีระบุตำแหน่งบนพื้นแผ่นดิน ซึ่งระบบ GPS จะไม่ตรงกันกับ TRANSIT เป็นระบบ GPS บอกสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องรวมทั้งให้ความถูกต้องแน่ใจและถูกต้องแม่นยำกว่าระบบเดิม ซึ่งได้ผลิตให้ดาวเทียมมีความนำสมัย ( MODERNIZATION)

และเหมาะสมสำหรับเพื่อการนำไปใช้งานต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดาวเทียม GPS

ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถึง 4 รุ่น คือรุ่นที่ 1 เรียกว่า   BLOCK Iรุ่นที่ 2 เรียกว่า BLOCK II/IIAรุ่นที่ 3 เรียกว่า BLOCK IIRรุ่นที่ 4 เรียกว่า BLOCK IIFคุณสมบัติของดาวเทียม

จีพีเอส FEATURES OF THE SATELLITE ชื่อ : NAVSTARบริษัทที่ผลิต : ROCKWELL INTERNATIONALน้ำหนัก : 930 KG. IN ORBITเส้นทางโคจร : 12 ชั่วโมง /รอบขนาด : 5.1 M.ความเร็วสำหรับเพื่อการโคจร : 4 KM/SECสัญญาณที่ส่ง : 1575.42 MHZ AND 1227.60 MHZเครื่องรับสัญญาณ : 1783.74 MHZนาฬิกา

: 2 CESIUM AND 2 RUBIDIUMอายุการใช้งาน : 7.5 YEAR LATER MODEL BLOCKIIR 10 YEARSองค์ประกอบของระบบดาวเทียม จีพีเอสสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์

กลับหน้าหลัก  https://pubbellyboys.com/