ดู หนัง เกาหลี start up 2019

ดู หนัง เกาหลี start up 2019

ดู หนัง เกาหลี start up 2019

ดู หนัง เกาหลี start up 2019 เดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น จนเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ 10 ขั้นแรกของประเทศ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ดูหนังเกาหลี 2022 ตัวอย่างเช่น รูปยนตร์ แอนิเมชั่น วิดีโอเกม ดนตรี ฯลฯ เนื่องด้วยใส่ใจว่าเป็นธุรกิจฐานวิชาความรู้

ความสำเร็จของอุตสาหกรรมรูปยนตร์ของเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องฝ่าพันอุปสรรคจำนวนมาก โดยเริ่มต้นอย่างเอาจริงเอาจัง หลังจากนั้นสงครามเกาหลีสงบลง รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ผ่านมาตรการต่างๆ เป็นต้นว่า ยกเว้นภาษีอากรแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกเหนือจากนั้นนี้ สามัญชนเกาหลีพึ่งพ้นจากภาวะสงคราม และกระหายที่จะดูภาพยนตร์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมรูปยนตร์ของเกาหลีใต้เฟื่องฟูขึ้นอย่างยิ่งในณ เวลานั้น

อย่างไรก็ตาม ต่อมานายพลปาร์คจุงฮีก่อรัฐประหารเมื่อปี 2504 อุตสาหกรรมรูปยนตร์ของเกาหลีใต้ก็เริ่มถดถอยลง เพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่ออกกฎระเบียบสั่งงานรูปยนตร์อย่างเข้มงวด โดยห้ามมีเนื้อหาทางการเมืองอย่างเด็ดขาด ก่อให้เกิดผลเสียนำมาซึ่งการทำให้รายละเอียดรูปยนตร์เกาหลีใต้เป็นเรื่องซ้ำซาก ไม่มีเนื้อหาแปลกใหม่ที่เป็นความพึงพอใจของประชากร รวมตัวกันกับได้รับผลกระทบจากการแพร่รูปโทรทัศน์และวิดีโอเทป ดูหนังเกาหลี my name โดยมวลชนหันมานิยมดูโทรทัศน์ที่บ้าน แทนที่จะไปชมที่โรงรูปยนตร์

เมื่อภาพยนตร์เกาหลีตกต่ำลง จนน่าเป็นห่วงว่าจะล้มหายไป รวมถึงความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติตะวันตกผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยเหตุนี้ รัฐบาลก็เลยระบุมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลากหลายประการ

ประการแรก มาตรการ Screen Quota System เป็นการจำกัดโควตาการฉายภาพยนตร์เมืองนอกในโรงรูปยนตร์ เริ่มต้นทำงานนับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้โรงภาพยนตร์จำเป็นต้องฉายรูปยนตร์ของเกาหลีขั้นต่ำ 40% หรือปีละ 146 วัน อย่างไรก็แล้วแต่ ข้อกำหนดมีข้อเว้นแต่ว่าผ่อนผันในแง่ต่างๆ ด้วยประการฉะนี้ โควตาที่จริงจริงก็เลยอยู่ที่เกรดปีละ 106 วัน

ประการลำดับที่สอง กำหนดโควตาการนำเข้ารูปยนตร์ต่างประเทศ โดยเจาะจงว่าหากต้องการนำเข้ารูปยนตร์เมืองนอกแต่ละเรื่อง จึงควรลงทุนสร้างภาพยนตร์เกาหลีอย่างต่ำ 4 เรื่อง โดยมาตรการนี้มีผลกระทบบังคับถึงปี 2528 เมื่อมีการออกกฎข้อปฏิบัติหมายภาพยนตร์ฉบับใหม่ซึ่งยกเลิกโควตานำเข้า อันได้ผลสำเร็จจากแรงบีบรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งข่มขู่ว่าถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ยกเลิกมาตรการนี้ จะห้ามนำเข้าเครื่องเล่นวิดีโอจากประเทศเกาหลีใต้

ประการที่สาม เฉพาะเจาะจงว่าการนำเข้ารูปยนตร์เมืองนอกเข้ามาฉายภายในประเทศ ควรต้องทำงานผ่านบริษัทเกาหลีใต้เท่านั้น ห้ามบริษัทต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจเช่นนี้ในประเทศ แต่มาตรการนี้ได้ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันเมื่อเดือนกรหลักเกณฑ์าคม 2530 เมื่อมีการแก้ไขระเบียบหมายภาพยนตร์

เมื่อรัฐบาลเกาหลีผ่อนคลายให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเข้ามาฉายด้านในประเทศเพิ่มขึ้น

จึงมีผลเสียเป็นอย่างมาก นำมาซึ่งการทำให้ส่วนแบ่งตลาดของรูปยนตร์เกาหลีใต้น้อยลงจาก 39% ในปี 2527 ลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ 15.9% ในปี 2536 ช่วงเวลาที่รูปยนตร์ฮอลลีวูดเพิ่มอีกส่วนแยกประเภทตลาดเกาหลีใต้เป็นมากกว่า 70% นอกเหนือจากนั้น จากเดิมที่มีการสร้างภาพยนตร์เกาหลีใต้มากถึงปีละ 100-200 เรื่อง กลับน้อยลงเหลือแค่ 43 เรื่อง ในปี 2541 หนังสือพิมพ์ในเวลานั้นถึงกับพยากรณ์ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังใกล้จะถึงจุดจบ

เดิมการสนับสนุนอุตสาหกรรมรูปยนตร์ไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลเกาหลีมากนัก เนื่องด้วยมีกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) และบริษัทขนาดใหญ่ เป็นต้นว่า ซัมซุง ฯลฯ ให้การช่วยส่งเสริมด้านเงินทุนแก่อุตสาหกรรมรูปยนตร์อยู่แล้ว บทบาทของรัฐบาลจึงเป็นการเสนอสิทธิและประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้บริษัทเอกชนเหล่านี้นำเงินมาช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์แค่นั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกาหลีใต้ประสบวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 นำมาซึ่งการทำให้แหล่งเงินที่มีในช่วงเริ่มต้นสนับสนุนอุตสาหกรรมรูปยนตร์ลดน้อยลงมาก ด้วยประการฉะนี้ รัฐบาลเกาหลีจึงจำเป็นต้องรับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่อุตสาหกรรมรูปยนตร์นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา โดยในปี 2541 สนับสนุนภาพยนตร์ 10 เครื่อง เป็นเงินรวม 45 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเรื่องละ 4.5 ล้านบาท แต่ก็นับว่าเป็นเงินผลักดันไม่มากนักเมื่อคิดถึงว่ารูปยนตร์แต่ละเรื่องมีต้นทุนสร้างมากถึง 40-80 ล้านบาท

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้เริ่มต้นไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจในเวลาประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยแสดงตัวการณ์สำคัญที่เป็นจุดพลิกผันของอุตสาหกรรมรูปยนตร์เกาหลีใต้ คือ ภาพยนตร์เรื่อง Shiri ซึ่งทุ่มทุนสร้างโดยประมาณ 120 ล้านบาท และพบกับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง สร้างรายรับเฉพาะเจาะจงข้างในประเทศเกาหลีใต้เป็นเงินสูงถึง 800 ล้านบาท ความสำเร็จอย่างท่วมท้นของรูปยนตร์หัวข้อนี้ทำให้ผู้ชมเกิดความแน่ใจในรูปยนตร์เกาหลีใต้ว่ามีคุณภาพทัดเทียมกับรูปยนตร์ฮอลลีวูด

แล้วหลังจากนั้นภาพยนตร์เกาหลีใต้อีกหลายๆเรื่องก็เดินหน้าประสบผลสำเร็จอย่างท่วมท้นเมื่อนำออกฉายภายในประเทศ ดูหนังเกาหลี ซับไทย เป็นต้นว่า ภาพยนตร์เรื่อง Friends บรรลุความสำเร็จมากเมื่อนำออกฉายในปี 2544 โดยมีผู้ชมในเกาหลีใต้มากถึง 8.1 ล้านคน

ปัจจุบันนี้รูปยนตร์เรื่อง “Taegukgi : The Brotherhood of War” หรือ “เทกึกกี เลือดเนื้อเพื่อที่จะฝัน วันสิ้นสงคราม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเกาหลี ทุ่มทุนสร้างสูงถึง 560 ล้านบาท พร้อมด้วยใช้นักชี้ให้เห็นมากถึง 25,000 คน ก็ไปถึงเป้าหมายอย่างท่วมท้นเช่นกัน โดยราษฎรเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสิ้น 48 ล้านคน ได้เข้าชมรูปยนตร์หัวข้อนี้มากยิ่งกว่า 10 ล้านคน

ล่าสุดตลาดภาพยนตร์ของเกาหลีใต้มีราคา 37,000 ล้านบาทต่อ 1 ปี และถ้านับรวมตลาดวิดีโอและดีวีดีแล้ว จะเป็นเงินมากถึงปีละ 62,000 ล้านบาท จากเดิมที่รูปยนตร์เกาหลีใต้มีส่วนแบ่งตลาดด้านในประเทศในปี 2536 แค่เพียง 15.9% ภายหลังในปี 2540 มีสัดส่วนเพิ่มเติมอีกขึ้นนิดนึงเป็น 25.5%

แต่ในระยะหลังเมื่อรูปยนตร์เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น นำมาซึ่งการทำให้ส่วนจำแนกตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เสริมเติมขึ้นเป็น 36% ในปี 2542 และ 46% ในปี 2544 โดยในปีนี้เอง เห็นว่าภาพยนตร์ที่ทำค่าแรงงานเยอะที่สุด 5 ขั้นตอนแรก เป็นรูปยนตร์ของเกาหลีใต้ทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2547 ส่วนแยกแยะตลาดภาพยนตร์เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นมากมายยิ่งกว่า 50% และเดี๋ยวนี้ในปี 2548 ส่วนแยกแยะตลาดเพิ่มอีกขึ้นอีกเป็น 60%

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่ารูปยนตร์เกาหลีใต้พบกับความสำเร็จอย่างยิ่ง ทำให้ครองตลาดข้างในประเทศระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เป็นต้นว่า รูปยนตร์คนต่างประเทศเศสครองตลาดด้านในประเทศของตัวเองเอง 41%, ญี่ปุ่น 39%, ไทย 20-30%, เยอรมนี 18%, อิตาลี 18%, สหราชอาณาจักร 12% เป็นต้น

นอกนั้นการบรรลุผลในตลาดด้านในประเทศแล้ว ในระยะหลังมีภาพยนตร์เกาหลีใต้หลากหลายเรื่องที่ไปถึงเป้าหมายเป็นเป็นอย่างมากในตลาดโลก โดยในปี 2548 เกาหลีใต้ส่งออกภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เป็นมูลค่าสูงถึง 8,000 ล้านบาท จากการบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างยิ่งของรูปยนตร์เกาหลีใต้ ก็เลยถูกฮอลลีวูดมีความสนใจซื้อเพื่อจะนำไปฉายต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อลิขสิทธิ์บทภาพยนตร์เพื่อที่จะนำไปสร้างใหม่ในสไตล์ฮอลลีวูดเพื่อจะให้คล้ายคลึงกับรสนิยมของประเทศพระอาทิตย์ตกมากยิ่งขึ้น เป็นต้นว่า รูปยนตร์เรื่อง My Wife is A Gangster ได้ถูกบริษัท Miramax ของฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์บทภาพยนตร์ไปเมื่อปี 2544 ในมูลค่าและราคาราวๆ 44 ล้านบาท

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD

369movies เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ดูง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหนังพากย์ไทย หนังซับไทย หนังอังกฤษ หนังฝรั่ง หนังมาสเตอร์ หนังเอเชีย ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี ไม่เสียเงินใดๆ ดูหนังไม่มีโฆษณา หนังเต็มเรื่อง หนังใหม่อัพเดททุกวัน ดูหนังจุใจไม่เสียเงิน ดูแบบVIP

ดูหนัง หนังใหม่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่น หนังเวทย์มนตร์ หนังบู๊ หนังรักโรแมนติก หนังมากมายให้เลือกดู ไม่ตัวเล่นหลัก ตัวเล่นสำรอง หนังผจญภัย หนังแฟนตาซี หนังเต็มเรื่องมาสเตอร์ ดูง่ายดูผ่านทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ทีวีอื่นๆ

pubbellyboys